ଏକ୍ସପ୍ରେସ

 • ଏକ୍ସପ୍ରେସ DHL ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନୀକୁ 10 କାର୍ଟନ୍ 130 କିଲୋଗ୍ରାମ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଇନା |

  ଏକ୍ସପ୍ରେସ DHL ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନୀକୁ 10 କାର୍ଟନ୍ 130 କିଲୋଗ୍ରାମ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଇନା |

  ଆମ କମ୍ପାନୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚ୍ୟାନେଲ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦ ପରି, ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ନିରାପଦ ପରିବହନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ, ଯେପରିକି ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସହିତ ଉତ୍ପାଦ, ଯାହା ବଜାରରେ କ୍ୱଚିତ୍ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ |ଛଅ କିମ୍ବା ସାତ ବର୍ଷର ଅପରେଟିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବରେ, ଆମର କମ୍ପାନୀର ଏହି ଦିଗରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅଛି |ଆମେ ଶେନଜେନର ଆମର ଗୋଦାମରେ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ |ସାମଗ୍ରୀ ଆମ ଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଆମେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶେନଜେନରୁ ହଂକଂକୁ ପରିବହନ କରିବୁ |ହଂକଂରେ, ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫେଡେକ୍ସ / UPS / DHL ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ other ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବୁ |

 • 7 କାର୍ଟନ୍ 117 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଇନାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଆମାଜନ ଗୋଦାମ BWU2 ବାୟୁ + ଏକ୍ସପ୍ରେସ DDP ଦ୍ୱାରା |

  7 କାର୍ଟନ୍ 117 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଇନାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଆମାଜନ ଗୋଦାମ BWU2 ବାୟୁ + ଏକ୍ସପ୍ରେସ DDP ଦ୍ୱାରା |

  DDP ର ଏୟାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ China ାରା ଚୀନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, 2019 ରୁ ଆରମ୍ଭ, ଆମର କମ୍ପାନୀ ଚାରି ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ, 19 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ, ନିଙ୍ଗବୋ, ସାଂଘାଇ, ୟାଇୟୁ, ଶେନଜେନ୍ରେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଗୋଦାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାଇରୁ ସାପ୍ତାହିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରୁଛି | ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିଡନୀ ଏବଂ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଡଙ୍ଗ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଶେନଜେନ ବାଓନ ବିମାନବନ୍ଦର |

 • UPS ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ 10KG 1.6 * 0.15 * 0.13 ମିଟର ଚାଇନା |

  UPS ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ 10KG 1.6 * 0.15 * 0.13 ମିଟର ଚାଇନା |

  ଆମେ 2015 ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଫେଡେକ୍ସ, ୟୁପିଏସ୍, ଡିଏଚଏଲ୍ ଏବଂ ଟିଏନ୍ଟି ସହିତ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ |ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାମଗ୍ରୀର ବିତରଣ ନେଇପାରିବା, ମୁଖ୍ୟତ Shanghai ସାଂଘାଇ ଏବଂ ଶେନଜେନରେ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ |ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ସମୟ ସୀମା 2-3-working କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ସମୟ ସୀମା 5-7 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ରଖାଯାଏ |ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେଶଗୁଡିକରେ, ସମୟ ସୀମା 2 ରୁ 7 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ |ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆମର କ restr ଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ |ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାଟେରୀ, ତରଳ ଏବଂ ପାଉଡର ପରିବହନ କରିପାରିବା |ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ହଂକଂକୁ ପଠାଯିବ, ଏବଂ ପରେ ହଂକଂର DHL, FedEx, UPS ଏବଂ TNT ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପରିବହନ କରାଯିବ |

 • 28 କେଜି 1490 * 740 * 260 ମିମି ଚାଇନା TNT ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଇଟାଲୀକୁ |

  28 କେଜି 1490 * 740 * 260 ମିମି ଚାଇନା TNT ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଇଟାଲୀକୁ |

  ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠିକଣା: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ provided ାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପି ମିକ୍କା, 314100 ଇଟାଲୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ TNT ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସୁପାରିଶ କରୁ |ଏହାର କାରଣଗୁଡିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ: ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଆକାର ଏବଂ ପରିଧିରେ 300cm ରୁ ବଡ, UPS ଏବଂ FedEx ପରିଧିରେ 300cm ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ TNT ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପଠାଇ ପାରିବେ |ଏଥିସହ, ସାମଗ୍ରୀର ଓଜନ ଛୋଟ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଦ୍ୱାରରୁ ଦ୍ୱାର ପରିବହନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପରିବହନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନୁହେଁ ଏବଂ ବିମାନ ପରିବହନ କେବଳ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ |ତେଣୁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ TNT ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ |

 • ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା GARDENA USA କୁ 8cartons 153kg ଚାଇନା |

  ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା GARDENA USA କୁ 8cartons 153kg ଚାଇନା |

  ଆମର କମ୍ପାନୀ 2019 ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ |ନିଙ୍ଗବୋ, ସାଂଘାଇ ଏବଂ ଶେନଜେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଦାମ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ independ ାଧୀନ ଭାବରେ ଅର୍ଡର କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ପରେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକ UPS / FedEx / DHL / TNT କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ |ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ, ଆମେ ବ r ଦୁତିକ ଚାର୍ଜ, ତରଳ ଏବଂ ପାଉଡର ଉତ୍ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା |ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ପରିବହନ ଶେନଜେନରୁ ହଂକଂକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ |ଏହା ପରେ ଏହା ଟ୍ରାନ୍ସସିପ୍ ହୋଇଥାଏ |UPS / FedEx / DHL / TNT |ହଂକଂର କର୍ମଚାରୀ |

 • କାନାଡାକୁ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫେଡେକ୍ସ ଚାଇନା |

  କାନାଡାକୁ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫେଡେକ୍ସ ଚାଇନା |

  ମେ ଦିନ ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବାକ୍ସ ହାର୍ଡୱେର୍ ଉତ୍ପାଦ ଅଛି |କାନାଡିୟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ |ସେଠାରେ ଗ୍ରାହକ, କାରଣ ଚାଇନିଜ୍ ସାଂଘାଇ ବିସ୍ଫୋରଣ, ସାଂଘାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚ୍ୟାନେଲ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା, ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶେନଜେନରେ, ଶେନଜେନରେ, ରପ୍ତାନିରେ ପଠାଇବାକୁ ସୁପାରିଶ କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ନିଙ୍ଗବୋରେ ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଲ ପରିବହନ କରିଥିଲୁ ଗ୍ରାହକ ହେଉଛି FedEx 1400RMB |

 • ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଇଟାଲୀକୁ 300 କିଲୋଗ୍ରାମ ଛୋଟ ରାତିର ଆଲୋକ 30 ବାକ୍ସ |

  ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଇଟାଲୀକୁ 300 କିଲୋଗ୍ରାମ ଛୋଟ ରାତିର ଆଲୋକ 30 ବାକ୍ସ |

  ଜୁଲାଇ 2022 ର ଗୋଟିଏ ଦିନ, ମୁଁ ପୂର୍ବପରି ବିକାଶ ଚିଠି ପଠାଉଥିଲି |ମୁଁ ଜଣେ ଇଟାଲୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ପରେ, ସେ ମୋତେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଆଙ୍ଗଜୋରେ ତାଙ୍କର 30 ବାକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି |

   

 • FeDex ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟେନକୁ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚୁମ୍ବକୀୟ ରିଙ୍ଗ |

  FeDex ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟେନକୁ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚୁମ୍ବକୀୟ ରିଙ୍ଗ |

  ଗତ ବର୍ଷ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବ foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 50 କିଲୋଗ୍ରାମର ଚୁମ୍ବକୀୟ ରିଙ୍ଗ କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରିଟେନକୁ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଲି ନାହିଁ, ତା’ପରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ | ମୋତେ ସୁପାରିଶ କର, ସେହି ସମୟରେ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର, ମୁଁ ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରିବି |ଆଲିବାବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର |ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ, ଗ୍ରାହକ ଏହା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ |

 • ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହିତ 300 କିଲୋଗ୍ରାମ 15 ହେଡଲାଇଟ୍ |

  ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହିତ 300 କିଲୋଗ୍ରାମ 15 ହେଡଲାଇଟ୍ |

  ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆମ କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ଫେଡେକ୍ସ ଏବଂ ୟୁପିଏସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଅଛି, କିଛି ସ୍ channel ତନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଯେପରିକି ତରଳ, ପାଉଡର, ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ |

 • UPS / FEDEX / DHL / TNT ଚାଇନାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ |

  UPS / FEDEX / DHL / TNT ଚାଇନାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ |

  ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖ୍ୟତ four ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କମ୍ପାନୀରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା UPS, FedEx, DHL ଏବଂ TNT |ଆମ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ 50 ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଥାକ୍ରମେ UPS ଏବଂ FedEx ପାଇଁ 15 ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ DHL ଏବଂ TNT ପାଇଁ 10 ଖାତା |ଶିଖର season ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିତରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଛି |ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମର ସାଂଘାଇ, ନିଙ୍ଗବୋ ଏବଂ ଶେନଜେନରେ ଗୋଦାମ ଅଛି |ଯେଉଁ ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେହି ଦିନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ତାଲିକା ଜାରି କରାଯିବ।ଉପଲବ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ତରଳ, ପାଉଡର ଇତ୍ୟାଦି |ଉତ୍ପାଦ ପ୍ୟାକେଜିଂ, କାର୍ଟନ୍ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ପ୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ କ requir ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ |

 • ଫେଡେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା FTW1 ଗୋଦାମକୁ 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିତରଣ କରାଯିବ |

  ଫେଡେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା FTW1 ଗୋଦାମକୁ 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିତରଣ କରାଯିବ |

  ଜୁଲାଇ 20 ରେ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଏକ ଆମାଜନ କମ୍ପାନୀକୁ ଭେଟିଥିଲି |ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତ F ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଆମାଜନ ଗୋଦାମ FTW1 କୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରିଥିଲେ |ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାଏ |ସେମାନଙ୍କ ସହ ଚାଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଟି ବାକ୍ସ ହେଡଲାଇଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯାହା ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଗୋଦାମକୁ ପୁରଣ ପାଇଁ ପଠାଯିବ, ଯାହା ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଗୋଦାମରେ 5-7 ଦିନ ବିତରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ |ସେହି ସମୟରେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହଂକଙ୍ଗ ଫେଡେକ୍ସକୁ ସୁପାରିଶ କଲି |

 • ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଅପ୍ସ ରେଡ୍ ଅର୍ଡର କ୍ୟୁରିଅର୍ ସେବା |

  ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଅପ୍ସ ରେଡ୍ ଅର୍ଡର କ୍ୟୁରିଅର୍ ସେବା |

  ଜାନୁଆରୀ 20 ରେ ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ |ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ 200 କିଲୋଗ୍ରାମ ସାମଗ୍ରୀର 12 ଟି ବାକ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିତରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପଠାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |ତା’ପରେ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାହକ ତୁରନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଯାହା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |